Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112526
Title: Habitar l'habitatge. L’apropiació de l'habitatge per part dels seus residents a la regió metropolitana de Barcelona. El cas de la promoció d’habitatge protegit de propietat de Can Pi (Sant Cugat del Vallès)
Author: Nel·lo Tubau, Gerard
Director/Tutor: Sabaté Muriel, Irene
Keywords: Antropologia cultural
Etnografia
Habitatge públic
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Ethnography
Public housing
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: El treball estudia les estratègies d’apropiació de l’habitatge per part dels residents en una promoció d’habitatges protegits en una localitat de la regió metropolitana de Barcelona, particularment afectada pels elevats preus immobiliaris dels darrers anys. A través d’un treball etnogràfic basat en entrevistes amb els residents i l’observació directa, l’estudi identifica quatre estratègies principals d’apropiació: la modificació física de l’habitatge, l’adaptació de la vida quotidiana a les condicions de l’habitatge, la relació amb l’entorn i la transformació del règim de propietat. Un breu marc conceptual i una descripció general de les condicions del mercat de l’habitatge a l’àmbit d’estudi completen el treball.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Irene Sabaté Muriel
URI: http://hdl.handle.net/2445/112526
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Nel·lo Tubau_Gerard .pdf193.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons