Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112528
Title: La construcció de la “normalitat” en la conducta infantil. Una anàlisi etnogràfica a partir d’un grup de pares.
Author: Noguera Prat, Júlia
Director: Zino, Julio
Keywords: Antropologia cultural
Infancia
Pares
Treballs de fi de grau
Conducta col·lectiva
Cultural anthropology
Childhood
Pares
Bachelor's thesis
Collective behavior
Issue Date: 2015
Abstract: Els individus no viuen aïlladament, la cultura actua com a intermediària en les experiències dels individus, és a dir, preestableix algunes categories bàsiques per a tots els individus que operen com a esquemes d’apreciació, percepció i acció. La idea de normalitat, construcció cultural, no és en absolut estàtica, sinó que és definida i redefinida pels individus d’una societat de manera permanent. A través de l’observació i la posterior anàlisi d’un grup de pares com a una situació social, aquest article pretén mostrar el com es crea, al voltant de la conducta dels infants, una definició compartida de normalitat entre els membres del grup. Definició lligada a l’ordre institucional d’una societat que es manté a través de processos de socialització i transmissió cultural que permeten la incorporació d’uns valors específics.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Julio Zino
URI: http://hdl.handle.net/2445/112528
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Noguera Prat_Júlia.pdf237.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons