Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112552
Title: L'Art a Catalunya a l'època de Carles III
Author: Triadó, Joan-Ramon, 1948-
Keywords: Història moderna
Art català
Modern history
Catalan art
Issue Date: 1988
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El primer problema quecs planteja a l'analitzar l'època de Carles III és el de limitar el seu estudi, segons una o altra presa de posició. La sutilesa de Pierre Vilar , referida a la cultura en el seu aspecte més ampli, ens pot servir per definir el camp estricte de l'arquitectura i les arts plàstiques. Així, hom ha de prendre partit, si més no ha d'intentar una simbiosi,entre el que Vilar anomena el problema de la distinció entre Cultuta a Catalunya, cultura catalana i cultura de Catalunya. Es obvi que l'elecció del títol d'aquesta comunicació ja és en si mateix una pressa de posició per part nostra. Com historiadors de l'art ens interessa tot el que es fa a Catalunya i , més encara, en un moment en el que la singularitat respecte a altres zones de producció peninsular i, adhuc, europees és difícil d'esbrinar. Ja hem insistit a quest tema....
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/100992
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 1988, vol. 8, num. I, p. 541-550
URI: http://hdl.handle.net/2445/112552
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503435.pdf315.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons