Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112694
Title: Abordatge de l'obesitat en atenció primària
Author: Orozco López, Pilar
García Cerdán, M.R.
Keywords: Obesitat
Atenció primària
Persones obeses
Aprimament
Obesity
Primary health care
Overweight persons
Weight loss
Issue Date: 1-Jan-1989
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: L'obesitat és, sens dubte, una de les patologies que cada vegada és més observada en atenció primaria i la prevalença de la qual augmenta de manera important en totes les societats occidentals. En el nostre país els estudis epidemiològics realitzats al respecte són escassos, tot i que es calcula que la seva prevalença oscil·la entre el 20-30% o, fins i tot, el 50% segons les zones. No hem d'oblidar que l'obesitat es troba associada a nombroses patologies com la hipertensió arterial, la diabetis, malalties cardiovasculars, dislipèmia, insuficiència respiratòria, artropatia degenerativa, etc., agreujant l'evolució de les unes i sent causes més o menys directa de les altres. Totes aquestes malalties són motiu de consulta habitual en l'atenció primària. Els tractaments utilitzats són múltiples, tot i que es podrien resumir en quatre: dieta, modificació del comportament, fàrmacs anorexígens i cirurgia. Els que han donat millors resultats són els dos primers, utilitzats de manera combinada i que foren els que decidírem de posar en marxa en el nostre centre. En els següents apartats s'explicarà quina és la sistemàtica d'actuació davant un pacient obès que acudeix a una consulta de medicina general (un metge i un ATS) d'un centre d'assistència primària de la Seguretat Social.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.acmcb.es/publicacions/annals_medicina/_IK1S6jr-m5Y43CAy3N62cQ
It is part of: Annals de Medicina, 1989, vol. 75,num. 10,p. 233-236
URI: http://hdl.handle.net/2445/112694
ISSN: 0210-7465
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516065.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.