Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112708
Title: Desxifrant mecanismes enzimàtics per mitjà d'eines computacionals: implicacions biotecnològiques en l'estudi de glicosidases
Author: Raich Armendáriz, Lluís Adrià
Rovira i Virgili, Carme
Keywords: Catàlisi
Enzims
Dinàmica molecular
Catalysis
Enzymes
Molecular dynamics
Issue Date: 1-Nov-2016
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El creixement de la glicòmica (camp anàleg al de la genòmica o la proteòmica però centrat en glicòsids) i el desenvolupament de tests de diagnòstic, vacunes i nous fàrmacs basats en carbohidrats es veuen afectats per la falta de mètodes eficients per a la seva producció. La síntesi enzimàtica, caracteritzada per la seva gran estereo- i regioselectivitat duta a terme en condicions suaus, representa una encoratjadora solució per resoldre aquest problema. En aquest aspecte, les glicosilhidrolases (GH) amb retenció de configuració tenen un gran potencial per ser redissenyades per sintetitzar carbohidrats per transglicosidació. La conversió de glicosidases (GH) a transglicosidases (TG), és a dir, d'enzims que hidrolitzen carbohidrats a enzims que els sintetitzen, ha estat molt estudiada en els darrers anys. Tot i així, la falta d'estructures d'enzims i el desconeixement dels detalls dels mecanismes de reacció limiten el disseny racional de TG. En aquest article exposem com la química teòrica i les simulacions de dinàmica molecular de primers principis poden aportar el coneixement fonamental per a la producció d'aquestes valuoses variants enzimàtiques.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2003.01.70
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2016, vol. 15, p. 9-20
URI: http://hdl.handle.net/2445/112708
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2003.01.70
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
667981.pdf602.92 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons