Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112773
Title: Cas 34: El dibuix a l’aula presencial com a estratègia per a entendre la tridimensionalitat
Author: Torres, Begoña
Entorns i Materials per a l’Aprenentatge (EMA)
Grup transversal d’innovació docent sobre Aprenentatge autònom (TRANS.EDU)
Keywords: Educació superior
Dibuix
Visualització tridimensional
Espai (Art)
Issue Date: May-2017
Abstract: En la meva disciplina és imprescindible que els estudiants coneguin diversos elements i que aprenguin a situar-los en l’espai. A l’inici de curs els dic que farem un puzle 3D, que estudiarem les peces una a una i les muntarem al final. Per a que assoleixin aquets objectius, dibuixem junts tots els elements i els situem en el lloc que han d’ocupar, generant per plans l’estructura tridimensional final.
Note: El cas en xarxa “El dibuix a l’aula presencial com a estratègia per a entendre la tridimensionalitat”, forma part del Repositori col•laboratiu de casos reals en l’àmbit educatiu (http://www.ub.edu/casosenxarxa/inici), i ha estat elaborat en el marc del projecte de recerca i d’innovació educativa Casos en xarxa per a la formació: estudi empíric, creació d'un dipòsit digital i identificació de bones pràctiques en el seu ús (REDICE 14-1478).
URI: http://hdl.handle.net/2445/112773
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DD_Cas34_El_dibuix_aula_presencial.pdf652.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons