Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112785
Title: Història del poder i estructures familiars de la classe dominant a la Catalunya moderna, Pedralbes
Author: Fargas Peñarrocha, María Adela
Keywords: Història moderna
Família
Catalunya
Modern history
Family
Catalonia
Issue Date: 1993
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La investigació històrica sobre les 'famílies polítiques' a la Catalunya Moderna, a hores d'ara, roman, en general, deutora d'estudis sòcio-polítics de conjunt que ens hi han proporcionat elements parcials. Les reconstruccions d'alguns llinatges privilegiats, tant urbans com rurals, han restat, per cert, al marge de la influencia de l'aplicació metodològica de la relativament recent historiografia de la família, per bé que defugint d'alguns dels errors capitals d'aquesta, com veurem. Així, en els àmbits on sí que ha estat aplicada, han predominat estudis que, conduits per la recerca d'espais o objectes de treball propis d'una història social indeterminada, i captius per la recuperació o la troballa de nous, han mantingut aquells objectes deslligats respecte dels processos de canvi històrics, on se n'havien d'inserir. molts cops també a la llum d'enfocs individualistes que negligeixen la reconstrucció dinàmica de grups on captar els esmentats processos. L'absència de l'entorn entre els estudis de famílies de la classe dominant, repercuteix paradoxalment, atès la inherència entre ambdós elements, en el desconeixement de les estratègies i relacions de poder. Cal, doncs, evitar que l'anàlisi de les famílies polítiques esdevingui dissociada de l'estudi del poder, interaccionant, per tant, estructures de família i estructures de poder7 D'acord amb aquesta línia de recerca, presentarem tot seguit un plantejament general a estudiar.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101271
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 1993, vol. 13, num. 2, p. 243-249
URI: http://hdl.handle.net/2445/112785
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
614046.pdf359.22 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons