Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112791
Title: La perspectiva de gènere a l’educació: anàlisi del sexisme a dues escoles de Mataró
Author: Pérez Méndez, Doris
Director/Tutor: Rosés i Tubau, Mariona
Keywords: Antropologia cultural
Escoles
Coeducació
Sexisme
Mataró (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Schools
Coeducation
Sexism
Mataró (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2015
Abstract: L’antropologia ha dedicat moltes investigacions a la transmissió de la cultura en diverses societats arreu del món. Des dels seus inicis ha mirat de donar definicions sobre què és la cultura així com de quina manera es difon. L’escola es tracta de la institució encarregada de transmetre cultura, valors, conductes i normes socials a la nostra societat i serà per tant una de les responsables de la reproducció (o no reproducció) dels estereotips existents. El present article és resultat de la investigació desenvolupada a dues escoles públiques de Mataró amb projectes educatius diferents però totes dues amb uns idearis concrets en relació a la cerca de la justícia social. S’assenyala la importància de l’escola i s’analitza la presència o no del sexisme en l’educació que es proporciona: des dels problemes al currículum hegemònic, la diferent situació dels nens respecte a les nenes i les diferents actuacions que duen a terme per a combatre’l, així com les dificultats que es poden trobar. En conjunt farà plantejar-nos les metodologies que s’estan produint a les escoles per veure si són suficients i considerar si finalment el sexisme ha quedat fora de la institució escolar.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Mariona Rosés Tubau
URI: http://hdl.handle.net/2445/112791
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Perez Mendez_Doris.pdf615.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons