Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112849
Title: Cas 41: Implicació de l’alumne en l’avaluació continuada dels aprenentatges pràctics
Author: Prats Climent, Baldiri
Entorns i Materials per a l’Aprenentatge (EMA)
Grup transversal d’innovació docent sobre Aprenentatge autònom (TRANS.EDU)
Keywords: Educació superior
Alumnes
Pràcticums
Autoavaluació
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Els alumnes realitzen pràctiques en les que confeccionen diferents tipus de tractaments ortésics sobre models estandarditzats. El desenvolupament de l’habilitat manual és un dels principals objectius d'aquestes pràctiques, però tan important com això és reconèixer els errors produïts durant el procés de confecció. Un cop acabat el treball cada alumne fa una autoavaluació de la feina feta basant-se en una rúbrica que consta de deu punts i el professor fa una valoració grupal.
Note: El cas en xarxa “Implicació de l’alumne en l’avaluació continuada dels aprenentatges pràctics”, forma part del Repositori col•laboratiu de casos reals en l’àmbit educatiu (http://www.ub.edu/casosenxarxa/inici), i ha estat elaborat en el marc del projecte de recerca i d’innovació educativa Casos en xarxa per a la formació: estudi empíric, creació d'un dipòsit digital i identificació de bones pràctiques en el seu ús (REDICE 14-1478).
URI: http://hdl.handle.net/2445/112849
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DD_Cas41_Implicacio_alumne_avaluacio_continuada.pdf459.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons