Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113043
Title: El part a casa: una aproximació als discursos i pràctiques en un curs de preparació al part
Author: Sirvent i Castells, Natalia
Director/Tutor: Bestard Camps, Joan
De Zordo, Silvia
Keywords: Antropologia cultural
Antropologia medica
Part natural
Preparació al part
Etnografia
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Medical anthropology
Natural childbirth
Preparation for parenthood
Ethnography
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2015
Abstract: El part a casa constitueix una alternativa als models del part hospitalari o medicalitzat, i s’ha de contemplar per les pràctiques i les premisses ideològiques que busquen diferenciar-lo d’aquests darrers models, més comuns a la nostra societat avui en dia. A través de la observació participant en un curs de preparació al part a casa, i de la mà dels discursos i els exercicis proposats per les professionals del centre observat, es revelen els fonaments del rebuig a determinades característiques del model hospitalari, així com els trets principals amb els que es configura un procés del part que es presenta centrat en la capacitat de decisió de la mare-paridora sobre ell i en el paper d’acompanyament de les llevadores. Així mateix, en tant que procés social sobre el que es subscriuen determinats imaginaris culturals, el curs de preparació observat revela la construcció social del part que en fan les seves professionals, en aquest cas, basat en la naturalesa fisiològica i constitutivament femenina del procés.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Silvia de Zordo i Joan Bestard Camps
URI: http://hdl.handle.net/2445/113043
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Sirvent Castells_Natalia.pdf877.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons