Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113045
Title: Utilització de teràpies mèdiques, visualització del cos i canvis en l'estil de vida en dones que han passat per un càncer de mama
Author: Solà Freixa, Teresa
Director/Tutor: Estrada i Bonell, Ferran
De Zordo, Silvia
Keywords: Antropologia cultural
Antropologia medica
Càncer de mama
Imatge corporal
Terapèutica
Etnografia
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Medical anthropology
Breast cancer
Body image
Therapeutics
Ethnography
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2015
Abstract: En aquest treball s’investiguen algunes transformacions realitzades a la vida per dones diagnosticades de càncer de mama. He intentat comprendre les experiències de cinc dones que han patit aquest càncer des de les pràctiques hospitalàries, la medicació i la nova visió del seu cos, així com canvis realitzats en l’estil de vida durant el seu procés de sanació i en els anys posteriors. La pregunta que em formulo és si aquests nous hàbits es mantenen o sols es practi-quen un temps. Davant la perspectiva de la mort aquestes dones han establert unes pràctiques que perduren durant la malaltia però que posteriorment en molts casos s’acaben abandonant pel canvi que les rutines imposen dia a dia.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Silvia de Zordo i Ferran Estrada
URI: http://hdl.handle.net/2445/113045
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Sola Freixa_Teresa .pdf755.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons