Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113143
Title: El marc jurídic vigent en relació a l àctuació socioeducativa en el fenomen de les drogues
Author: Sanz, Gabriel (Sanz Carrasco)
Keywords: Situació legal
Educació social
Drogues
Legal status
Social education
Drugs of abuse
Issue Date: 1999
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Abans d'abordar I'enfocament central del present article, considerem convenient constatar alguns dels estereotips més corrents sobre «allò jurídic> que dificulten la comprensió de les interrelacions entre el binomi juridicoeducatiu, a fi de fer una contribució a la deconstrucció d'aquestes configuracions mentals prévies i poder avançar en el treball interdisciplinari. Realment, davant de I'expressió jurídíc una part considerable de les tribus educatives i del personal interessat -àmbit propi de la revista i de gent a qui pot interessar aquest article- sol adoptar una actitud subjectiva evasiva, ans bé de clara exclusió mental, com si aquest terme fos incompatible o estrany al món educatiu, i per tant relegat a l'àmbit dels experts i reduït sobretot, als paràmetres judicial (que socialment s'identifica com més rellevant) i normatiu -procedent dels poders polítics, administratius, institucionals- el qual es viu com imposat i formalista; un obstacle, en definitiva, als plantejaments educatius.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126043
It is part of: Temps d'Educació, 1999, num. 22, p. 185-222
URI: http://hdl.handle.net/2445/113143
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534420.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons