Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113160
Title: Com difondre una innovació pedagògica? El cas de l'aprenentatge servei a Catalunya.
Author: Puig Rovira, Josep M.
Campo, Laura
Campo, Laura Climent, Teresa
Keywords: Aprenentatge servei
Innovacions educatives
Catalunya
Service learning
Educational innovations
Catalonia
Issue Date: 2012
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: quest text té per objectiu analitzar la difusió de l'aprenentatge servei (APS), una pràctica educativa innovadora que s'ha estès al llarg dels darrers anys a Catalunya. L'article comença presentant els principis que ha seguit la seva implantació; continua analitzant l'acció dels agents, entitats i persones que s'han dedicat expressament a difondre i ajudar a arrelar projectes educatius d'APS; també estudia les relacions de partenariat i la creació de xarxes que s'han produït al llarg d'aquests anys, i acaba apuntant algunes línies de futur per avançar en la implantació de l'APS. Entre d'altres, es destaquen consideracions com ara que l'APS s'ha difós sabent que és més un descobriment que no pas un invent, i reconeixent les bones experiències que ja es duien a terme seguint aquesta pràctica educativa al nostre país, vinculant-lo a una determinada concepció de l'educació i cooperant entre tots els agents implicats en els diferents àmbits i territoris educatius.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/253383
It is part of: Temps d'Educació, 2012, vol. 41, p. 129-140
URI: http://hdl.handle.net/2445/113160
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
608251.pdf221.36 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons