Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113251
Title: La ciutadania a l'aparador. Pedagogia, ètica i política
Author: Moreu, Àngel C.
Keywords: Ciutadania
Educació en valors
Citizenship
Values education
Issue Date: 2011
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest article constitueix, fonamentalment, una aportació al debat obert entorn del concepte de ciutadania, els termes del seu aprenentatge després d'incloure-la al currículum, i els motius del rebuig principalment de caràcter eticojurídic que aquesta decisió política ha generat en diversos sectors de la societat. En els diferents apartats del text s'apunten, en primer lloc, possibles causes de la indefinició que envolta el concepte de ciutadania des d'arguments procedents de la lingüística i de l'anàlisi històrica. A continuació es recuperen, d'una banda, alguns discursos procedents de la pedagogia política que descobreixen nous elements de clarificació centrats en la filosofia política quan es refereix al contractualisme o a la societat civil, entre altres temes que hi són inherents; i de l'altra, discursos procedents de la pedagogia axiològica, que descobreixen possibles inexactituds en el tractament de valors i béns ètics i polítics en la seva relació amb la Constitució, perceptibles en el disseny curricular de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania. En vista del que s'ha exposat, finalment, l'article apunta el que podria ser objecte d'una investigació posterior, relativa a les coordenades en què s'hauria de desenvolupar una educació del civisme a Espanya.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/248246
It is part of: Temps d'Educació, 2011, num. 40, p. 81-96
URI: http://hdl.handle.net/2445/113251
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
617131.pdf199.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons