Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113256
Title: Educació i ciutadania en societats democràtiques: cap a una ciutadania col-laborativa.
Author: Martínez Martín, Miquel
Keywords: Ciutadania
Educació en valors
Democràcia
Treball en equip
Citizenship
Values education
Democracy
Teams in the workplace
Issue Date: 5-Jan-2011
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest treball es presenten un conjunt de consideracions sobre allò que ha de ser una proposta pedagògica no solament escolar que procuri formar ciutadans i ciutadanes en societats democràtiques, plurals, en època de globalització, i alguns arguments sobre la seva necessitat i conveniència. Es proposa avançar cap a una ciutadania col·laborativa capaç d'apreciar els valors de la democràcia i el pluralisme com a valor. En aquest sentit es destaca la importància d'aquells enfocaments pedagògics que conreen aprenentatge col·laboratiu i participació com a mitjans per a la construcció de ciutadania activa i col·laborativa.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/248223
It is part of: Temps d'Educació, 2011, num. 40, p. 11-26
URI: http://hdl.handle.net/2445/113256
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
617209.pdf180.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons