Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113264
Title: Els codis socials de conducta: notes històriques sobre la civilitat i l'educació cívica.
Author: Santolaria Sierra, Félix
Keywords: Ciutadania
Educació
Història
Citizenship
Education
History
Issue Date: 2011
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'article intenta reflexionar el tema de l'educació per a la ciutadania des d'una perspectiva històrica, tot centrant-se en el nucli dels codis socials de conducta, com una part de les virtuts cíviques i del substrat sociocultural i moral previ que sustenta la vida comunitària pròpia. Es presenta l'obra històrica de Norbert Elias, entesa com a part del model historiogràfic de la narrativa de les emocions i de la teoria de la modernització i del procés civilitzador dins de la sociologia històrica. A més, s'aporten estudis per a la discussió crítica d'aquests models i teories des de la dimensió temporal (cronològica), la funcional i la logicoconceptual.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/248244
It is part of: Temps d'Educació, 2011, num. 40, p. 27-44
URI: http://hdl.handle.net/2445/113264
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
624356.pdf210.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons