Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113307
Title: La construcció de la identitat personal i social per mitjà de la música
Author: Pujol i Subirà, M. Antònia
Keywords: Música
Identitat (Psicologia)
Sociologia
Music
Identity (Psychology)
Sociology
Issue Date: 1-Jul-2016
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: El present article vol mostrar diferents aspectes que des de diverses ciències o disciplines aporten coneixement a la construcció de la identitat. Des d'una òptica sempre musical, l'article s'inicia amb un ventall divers de la realitat per anar-se endinsant primer amb la dualitat individu-societat, el nosaltres-l'altre; enumerant els components que, des de l'òptica psicològica i sociològica, configuren la identitat; mostrant explicativament els elements que caracteritzen el concert com a ritual; la relació entre la cultura, la identitat i el discurs, així com els paradigmes d'investigació de la identitat. Els exemples fugen dels tòpics musicals i volen activar el lector per tal que pugui establir relacions entre el desenvolupament teòric i el seu propi i personal coneixement i vivència musical. Paraules claus: música, identitat, cultura, individu, societat, etnomusicologia, psicologia, sociologia.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/312604
It is part of: Temps d'Educació, 2016, vol. 1, num. 50, p. 131-144
URI: http://hdl.handle.net/2445/113307
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
664045.pdf159.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons