Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113326
Title: L'assignació de metadades a llibres digitals en el format EPUB3. Primera part. Les metadades en les especificacions de l'EPUB3
Author: Centelles Velilla, Miquel
Ribera, Mireia
Keywords: Llibres electrònics
Metadades
Electronic books
Metadata
Issue Date: 1-Jun-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Objectius: descriure els mecanismes i la funció de les metadades internes i descriptives en el format EPUB3 segons els estàndards vigents i les bones pràctiques difoses per la indústria editorial, i identificar un conjunt de recomanacions especialment orientades a petits editors o autors que s'autoediten les obres. Metodologia: l'article és descriptiu i instructiu, ja que a partir de l'explicació de l'estructura interna d'un llibre en format EPUB3 s'expliquen els diferents elements de metadades, els estàndards corresponents, la seva estructura i els possibles valors. El conjunt de propostes s'exemplifica a partir d'un cas d'estudi. Resultats: el format EPUB disposa de mecanismes de descripció del context, el contingut i l'estructura dels llibres que emulen, en origen, els instruments específicament orientats a la catalogació, una mostra de la consolidació del model de metadades en origen. Els autors recomanen especialment la inclusió dels cinc elements de metadades obligatoris, tres dels quals (identificador, títol i idioma) dins l'esquema Dublin Core i dos segons un esquema propi, per descriure la data de la darrera modificació i la durada dels mitjans audiovisuals inclosos.
Note: Reproducció del document publicat a: http://bid.ub.edu/35/centelles.htm
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2015, num. 35
URI: http://hdl.handle.net/2445/113326
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
649871.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons