Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113337
Title: La variabilitat espacio-temporal de la precipitació al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
Author: Lemus Cánovas, Marc
Director/Tutor: López Bustins, Joan Albert
Keywords: Geografia física
Climatologia
Canvis climatics
Precipitacions (Meteorologia)
Pluviometria
Camp de Tarragona (Catalunya)
Terres de l'Ebre (Catalunya : Regió)
Treballs de fi de grau
Physical geography
Climatology
Climatic changes
Precipitations (Meteorology)
Pluviometry
Camp de Tarragona (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2016
Abstract: En aquest estudi hi ha un objectiu general que és el de conèixer el caràcter espacio-temporal de la pluviometria del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Per a l’assoliment d’aquest objectiu general, és necessari fer una concreció en diversos objectius específics. Aquests objectius específics són els següents: - Conèixer la temporalitat de les precipitacions en base a diferents índexs estadístics i escales temporals. - Establir quina és la relació entre els índexs de teleconnexions i els episodis diaris de precipitació intensa (P ≥ 50 mm), torrencial (P ≥ 100 mm) i extremadament torrencial (P ≥ 200 mm). - Representar espacialment el caràcter temporal de les precipitacions sobre l’àrea d’estudi. - Realitzar un catàleg d’episodis de precipitació intensa, torrencial i extremadament torrencial. - Analitzar quines situacions sinòptiques determinen els episodis de precipitació intensa, torrencial i extremadament torrencial.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Joan Albert López-Bustins
URI: http://hdl.handle.net/2445/113337
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Lemus_Cánovas_Marc.pdf6.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons