Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113382
Title: La cartografia municipal de Sant Martí de Provençals durant la segona meitad del segle XIX (1851-1897)
Author: Martínez Roca, Ana
Director/Tutor: Nadal, Francesc, 1958-
Keywords: Geografia
Cartografia
Urbanisme
Plànols
Sant Martí (Barcelona, Catalunya : Districte)
Treballs de fi de grau
Geography
Cartography
City planning
Plans
Bachelor's thesis
Segle XIX
Issue Date: Jul-2016
Abstract: Aquest treball té com a objectiu principal estudiar la cartografia municipal de Sant Martí de Provençals realitzada entre 1851 i 1897, moment en que aquest antic municipi del Pla de Barcelona va quedar annexat a aquesta ciutat. Per tal d’explicar els resultats de la nostra recerca s’ha dividit aquest treball en set apartats. En primer lloc, es presenta el treball, es marquen els objectius i les hipòtesis i es detalla la metodologia utilitzada. En segon lloc, un breu resum general de la història de Sant Martí de Provençals. En tercer lloc, s’exposa una breu història i evolució de la cartografia del municipi martinenc. En quart lloc, hi ha una biografia de cadascun dels cartògrafs que van elaborar els plànols municipals de Sant Martí de Provençals al llarg del segle XIX. En cinquè lloc, s’efectua una descripció de cadascun dels plànols trobats. En sisè lloc, es presenten les conclusions a les quals s’han arribat un cop finalitzada la tasca d’investigació. En setè lloc, es dedicarà un apartat a les fonts i la bibliografia consultades. A més a més d’aquests apartats, s’inclouen tres annexes amb documentació diversa sobre Sant Martí de Provençals
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Francesc Nadal i Piqué
URI: http://hdl.handle.net/2445/113382
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Martinez_Roca_Ana.pdf4.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons