Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113431
Title: Sanitat pública o privada
Author: Canela Campos, Enric I.
Keywords: Salut pública
Gestió de la crisi
Gestió pressupostària
Public health
Crisis management
Budget in business
Issue Date: 11-Apr-2015
Publisher: Taller d'Iniciatives Editorials
Abstract: A les universitats no veiem bé els preus alts de les matrícules. El govern planteja que els dels màsters han de ser molt més elevats per als estudiants no comunitaris. Es tracta d'obtenir recursos en un moment que, més enllà de la crisi que encara no hem deixat, s'albira un profund canvi de l'estat del benestar que hem conegut. Les coses no tornaran a ser com eren i nosaltres som al mig. Fa poc seia amb un metge veterà, que coneix bé el sistema, hospitals públics i privats, atenció pública i privada. Em comentava l'accelerada diferenciació entre les clíniques de primera i les altres, fruit de moviments econòmics en què nosaltres som mercaderia. Relacions publicoprivades. Clíniques d'alt nivell funcionen associades als millors professionals del sistema públic. Em parlava d'un sistema insostenible en un futur immediat. [...]
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/841166-sanitat-publica-o-privada.html
It is part of: L'Econòmic, 2015, num. 225, p. 23-23
URI: http://hdl.handle.net/2445/113431
ISSN: 2254-3007
Appears in Collections:Divulgació i Premsa (Bioquímica i Biomedicina Molecular)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
651831.pdf25.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.