Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113537
Title: L'Ombudsman del Consell de Seguretat: una institució original encara en construcció
Author: Saura Estapà, Jaume
Keywords: Defensor del poble
Drets humans (Dret internacional)
Organismes internacionals
Ombudsman
Human rights (International law)
International agencies
Issue Date: 30-Jun-2017
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: [cat] El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha establert una Oficina de l'Ombudsman per atendre les reclamacions de persones o entitats sotmeses a sancions imposades en el marc de la lluita contra el terrorisme internacional. L'article examina les raons que han conduit l'ONU a crear aital mecanisme i si, per la seva configuració i funcions, aquest òrgan reuneix els requisits que tradicionalment s'espera d'una institució de l'Ombudsman. Conclourem que, malgrat alguns defectes institucionals, l'Ombudsman del Consell de Seguretat ha mostrat una alta taxa d'efectivitat, i que és una figura amb potencialitat per enfortir el procés just en aquest àmbit de les relacions internacionals.
[eng] The United Nations Security Council has set up an Ombudsperson’s Office to deal with complaints from individuals or entities subject to sanctions imposed within the framework of the fight against international terrorism. This article examines the reasons that have led the UN to create such a mechanism and whether, given its configuration and functions, this body meets the requirements traditionally expected of an ombudsman. We conclude that, despite some institutional shortcomings, the Security Council Ombudsperson has shown a high degree of effectiveness, and that this is a figure with the potential to strengthen the due process in this field of international relations.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i54.2017.2873
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2017, num. 54, p. 185-198
URI: http://hdl.handle.net/2445/113537
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
672701.pdf424.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons