Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113594
Title: La sonoritat en les fricatives intervocàliques poloneses
Author: Szmidt, Dorota
Castellví Vives, Joan
Keywords: Fonètica acústica
Consonants
Polonès
Acoustic phonetics
Consonnes
Polish language
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El present treball es un estudi de la sonoritat en les consonants fricatives intervocàliques poloneses. L'estudi acústic s'ha realitzat pel mitjà del sistema CSL, en el que es poden observar simultàniament l'oscil·lograma, l'espectrograma, l'ona glotal i els impulsos glotals. S'han establert quatre patrons de sonoritat que poden presentar les fricatives i s'han relacionat amb factors de variabilitat com ara el punt d'articulació de la fricativa, la seva sonoritat subjacent, la posició respecte de l'accent, la posició dins la paraula, l'alçada de la vocal següent i la durada de la fricativa. Els resultats de l'anàlisi han posat de manifest variacions en el comportament glotal de les fricatives en funció del seu punt d'articulació, de la seva sonoritat subjacent, de l'alçada de la vocal següent i la relació de la durada de la fricativa amb el seu comportament glotal. S'observa una diferència en la durada entre les fricatives /-sord/ i les /+sord/ completament ensordides.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/140107
It is part of: Estudios de Fonética Experimental, 2009, vol. XVIII, p. 379-400
URI: http://hdl.handle.net/2445/113594
ISSN: 1575-5533
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
559533.pdf287.04 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons