Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113606
Title: Cap a un nou mapa dialectal del català? Consideracions a partir de dades prosòdiques tractades dialectomètricament
Author: Fernández Planas, Ana Ma. (Ana María)
Roseano, Paolo
Garcia, Wendy Elvira
Cerdà Massó, Ramon, 1941-
Romera Barrios, Lourdes
Carrera i Sabaté, Josefina
Szmidt, Dorota
Labraña, Sabela
Martínez Celdrán, Eugenio
Keywords: Anàlisi prosòdica (Lingüística)
Català
Prosodic analysis (Linguistics)
Catalan language
Issue Date: 2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En els darrers anys, l'estudi de la prosòdia s'ha vist afavorit per una gran quantitat de treballs realitzats des d'òptiques diferents. En el cas del català, però, gairebé sempre s'han centrat en l'estudi de la varietat barcelonina i s'han obviat les variants dialectals i subdialectals. El projecte AMPER i la seva concreció dedicada a l'estudi del català (a més d'altres variants romàniques), AMPER-CAT, ha procurat omplir aquest buit a partir de la consideració de frases enunciatives i interrogatives pragmàticament neutres. Amb la tasca descriptiva acabada, els resultats són susceptibles de ser sotmesos a tractament dialectomètric per obtenir una visió global del domini lingüístic a partir estrictament de les dades prosòdiques. Aquest és l'objectiu d'aquest article. L'eina emprada és el programa ProDis, que actualment es desenvolupa al Laboratori de Fonètica de la UB. Els resultats ofereixen un mapa que no coincideix ben bé amb els postulats de la dialectologia catalana tradicional, que no ha treballat amb dades prosòdiques, i permeten relacionar el català amb altres varietats romàniques.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/304771
It is part of: Estudios de Fonética Experimental, 2015, vol. XXIV, p. 257-286
URI: http://hdl.handle.net/2445/113606
ISSN: 1575-5533
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
654657.pdf696.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons