Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113626
Title: La crisi rural mallorquina els segles XV i XVI
Author: Duran, Eulàlia, 1934-
Keywords: Condicions rurals
Edat mitjana
Mallorca (Illes Balears)
Rural conditions
Middle Ages
Majorca (Balearic Islands)
Issue Date: 1980
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Una de les característiques més significatives de la societat mallorquina medieval és l'estreta vinculació entre la Ciutat i el camp, és a dir, la part forana, de tal manera que es fa difícil d'aïllar la problemàtica d'aquesta sense tenir en compte alhora la de la Ciutat. J. M. Quadrado destacava encertadament en el seu estudi sobre de Forenses y ciudadanos) que la prosperitat de l'illa, els segles XIII i XIV, es degué precisament al fet que els interessos d'ambdues parts no solament coincidien, sinó que es complementaven: del camp procedia una bona part de la riquesa que la Ciutat comercialitzava. Però la vinculació no era només econòmica, sinó també política: els jurats de la Ciutat tenien jurisdicció sobre tota l'illa; la part forana formava un organisme estructurat que tenia la seva representació en el sindicat fora que residia a la Ciutat i formava part, encara que minoritàriament, del Gran i General Consell, amb jurisdicció sobre tota l'illa. El sistema impositiu establert el segle XIV distribuïa les càrregues segons la proporció fixada de 2:1 entre la Ciutat i el camp respectivament.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/99583
It is part of: Estudis d'Història Agrària, 1980, num. 3, p. 53-77
URI: http://hdl.handle.net/2445/113626
ISSN: 0210-4830
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007642.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.