Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113633
Title: Consideracions entorn de la producció i la productivitat agràries de la Catalunya del segle XVII
Author: Serra i Puig, Eva, 1942-2018
Keywords: Productes agrícoles
Catalunya
Farm produce
Catalonia
Segle XVII
17th century
Issue Date: 1978
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La informació agrària de caràcter econòmic en relació amb la producció i la productivitat òbviament és en principi un indicador de primer ordre per a situar la conjuntura econòmica i les condicions de vida dels homes de la societat pre-industrial del segle XVII. Ara bé, cal, de tota manera, advertir que la documentació en relació amb aquestes qüestions és, almenys ara per ara, escassa i deficient. Les fonts que pretenc d'utilitzar, fonamentalment comptabilitats pageses i senyorials, són fonts poc explotades probablement pel fet de no ésser sempre accessibles. Per tal de precisar o verificar i ampliar alguns aspectes relacionats amb el tema escollit (producció, productivitat agrària, i elements que s'hi relacionen: distribució de conreus, factors de rendiment, fluctuacions de les collites, etc.) no em limitaré a l'ús exclusiu d'aquest tipus de fonts sinó que també faré ús, si bé marginalment, d'alguna documentació -fonts decimals, cadastrals que no pertany en principi a la tipologia documental prèviament escollida, però que m'ajudarà a ajustar més bé algunes consideracions de caràrter general.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/99504
It is part of: Estudis d'Història Agrària, 1978, vol. 1, p. 120-153
URI: http://hdl.handle.net/2445/113633
ISSN: 0210-4830
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012656.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.