Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113643
Title: Aplicació de taloneres de silicona per a la prevenció d'úlceres per pressió en pacients enllitats
Author: Compte López, Josefa
Director: Prats Climent, Baldiri
Keywords: Úlcera per pressió
Persones grans
Peu
Treballs de fi de grau
Bedsores
Older people
Foot
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: La prevalença de les úlceres per pressió al taló no ha disminuït en els últims anys tot i les mesures preventives utilitzades. És per això que es creu necessari un estudi d’aquestes mesures i buscar-ne d’alternatives. De l’estudi de les proteccions locals especials per als talons en concret de 4 models dels més utilitzats en els últims anys (Askina Heel®, Allevyn Heel®, de Polièster i les de Pell animal), s’analitza: la dificultat de col·locar correctament la talonera, si la subjecció és la suficient com per què no es mogui de lloc tot i el moviment del pacient, si aquesta subjecció pot causar edema, si la protecció es adequada als mal·lèols, el temps de vida útil de cada tipus de talonera i l’efectivitat global d’aquestes. La població enquestada és personal assistencial d’un centre sociosanitari i una residència per a la gent gran. Dels resultats extrets més rellevants s’evidencia una subjecció insuficient en tots els models estudiats, cosa que fa minvar l’eficàcia com a mesura preventiva. Davant els resultats obtinguts i la problemàtica de les úlceres per pressió als talons, es presenta una proposta de nou model de talonera que vol millorar les deficiències de les emprades fins ara, i donar alguna propietat nova, com és la descàrrega de zones ja ulcerades, obrint així una nova línia d’investigació amb el nou disseny proposat.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: Baldiri Prats Climent
URI: http://hdl.handle.net/2445/113643
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113643.pdf5.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 31-1-2020


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons