Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113743
Title: Metges jueus del vell Comtat de Besalú
Author: Grau Monserrat, Manuel, 1928-1992
Keywords: Història de la medicina
Metges
Besalú (Catalunya : Comtat)
History of medicine
Physicians
Besalú (Catalonia : County)
Issue Date: 1987
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La confian9a que la medicina que exercien els jueus va mereixer per part deIs pObles de l'Edat Mitjana, esdevingué tan remarcLlble que, al llarg deIs segles XI al XIV i en acabat de la Disputa de Tortosa, va engendrar severes prohibicions de practicar-la per part dels hebreus, que tenien cura no $olament de la saIut deIs magnats, sinó que també feinejaven per diverses localitats i fins, de vegades, en llurs credits i serveis, com a prestamistes, substituint eIs antics arquiatres populars. Treballaven contractats pels municipis o bé exercint lliurement l' art medic. És cIar que les freqüents prohibicions valen dir més que res que no sempre eren respectades. El mateix Ha Lurquí que en batejar-se en 1412 prengué el nom de Jeroni de Santa Fe i fou l'anima de la pseudo-Disputa tortosina, era el metge personal del Sant Pare Benet XIII. A desgrat de la interdicció de la butlla de Pe re de Luna, sabem que el 2 de desembre de 1423 la Reina va escriure a la muller del batlle de Tortosa donant-li les gracies per una certa aigua que li havia trames, composta segons la recepta d'una jueva, i que Cresques Abi Atar va operar de cataractes a Joan Ir.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/43928
It is part of: Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència, 1987, vol. 8, p. 81-90
URI: http://hdl.handle.net/2445/113743
ISSN: 0213-0718
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052793.pdf191.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.