Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113882
Title: Notes sobre l'Agrupament Escolar de l'Academia de Ciències Mèdiques i el seu Butlletí
Author: Corbella i Corbella, Jacint, 1937-
Domènech, Edelmira
Keywords: Història de la medicina
Associacions
Catalunya
History of medicine
Associations
Catalonia
Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya
Issue Date: 1994
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques fou creada a l'últim ter\< del segle XIX, principalment per l'impuIs d'alguns estudiants de la facultat de medicina de la universitat de Barcelona. Ha tingut una vida molt activa que l'ha portat a ser una de les institucions més representatives de la medicina catalana. Els estudiants membres de l'Academia ban mantigut, des de fa més d'un segle, una activitat ben marcada. Un deis períodes en que aquesta activitat fou més intensa ¡entusiasta fou a finals de la decada deis anys vint d'aquest segle i els anys de la República, fms a la guerra, Aquesta i I'exili posterior van matar I'Agrupament. En aquest trebaIl fem una revisió breu d'a1guns deIs aspectes de l'activitat de l'Agrupament, principalment del seu Butlleti.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/44624
It is part of: Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència, 1994, vol. 21, p. 109-116
URI: http://hdl.handle.net/2445/113882
ISSN: 0213-0718
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120334.pdf183.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.