Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113891
Title: IMPLODE, com esborrar-se de la sobreabundància
Author: Morey Senén, Júlia
Director: Górriz, Lídia
Keywords: Dibuix
Depressió psíquica
Individu (Sociologia)
Treballs de fi de grau
Drawing
Mental depression
Individual (Sociology)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] Implode son els moments de pausa abans de la tempesta, tracta la societat del rendiment (Han B.C., 2015) com a punt culminant de la depressió general de l’ésser humà. Les ganes de desfer-se en el paisatge, de voler morir en consciencia o d’evaporar-se enfront situacions quotidianes demostra l’esgotament i la violència amb que es passa d’una societat dictaminada pels dogmes a la societat del màxim auto-esforç. El desànim general és provocat per la violència de la positivització on l’individu es veu saturat: supera’t, fes, sigues el teu propi amo, viu, gaudeix, llença’t, aprofita l’oportunitat, viatja, descobreix, crida, camina (i corre!), salta, riu, imagina, convenç, busca, crea, millora, troba, respon, cau però lleva’t, reinventa, modernitza... Massa metralla per a un sol cos fet de carn.
[spa] Implode son los momentos de pausa antes de la tormenta, trata la sociedad del rendimiento como punto culminante de la depresión general del ser humano. Las ganas de deshacerse en el paisaje, de querer morir en consciencia o de evaporarse frente a situaciones cotidianas demuestra el agotamiento y la violencia con la que se pasa de una sociedad dictaminada por los dogmas a la sociedad del auto-esfuerzo. El estado de ánimo general es provocado por la violencia de la positivización donde el individuo se ve saturado: supérate, haz, sé tu propio amo, vive, disfruta, lánzate, aprovecha la oportunidad, viaja, descubre, grita, camina (y corre!), salta, ríe, imagina, convence, busca, crea, mejora, encuentra, responde, cae pero levántate, reinventa, moderniza... Demasiada metralla para un solo cuerpo hecho de carne.
[eng] Implode are the moments of pause before the storm, the project is about the society of efficiency as a climax of the general human’s depression. The desire of dissolving oneself in the landscape, the urge of dying in conscience or being evaporated in front of the everyday routine demonstrates the exhaustion and violence used in the transition between the society ruled by dogmas and the society of the self-sacrifice. The general mood is caused by the violence of the positivation where the individual is saturated: beat, do, be your own boss, enjoy, leap, take advantage of the opportunity, travel, discover, scream, walk (and run!), jump, imagine, convince, search, create, improve, find, answer, fall but recover, reinvent, modernize… Too much bullets for an only body made of flesh.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-16, Tutor: Lídia Górriz Nicolás
URI: http://hdl.handle.net/2445/113891
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMPLODE_Júlia_Morey_TFG.pdf4.39 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons