Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113935
Title: Trànsit permanent
Author: Pujol Badell, Marta
Director: López Páez, Montserrat
Keywords: Llibertat de circulació
Espai (Geografia)
Nòmades
Treballs de fi de grau
Freedom of movement
Space (Geography)
Nomads
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] Aquest projecte es basa en la materialització de diferents conceptes, majoritàriament antropològics i abstractes, com són el moviment, els rastres, els no llocs, el pas del temps, bàsicament el trànsit. A través del dibuix dels recorreguts físics de les persones en els centres comercials de Barcelona i voltants. Consta d’una sèrie de dibuixos lineals i desfigurats que intenten transmetre aquest estat de trànsit, aquest moviment constant en el qual vivim. El text es divideix en diversos apartats on d’alguna manera es desenvolupen els conceptes de nomadisme, no llocs, de centres comercials, de control visual. Temes que sorgeixen de desenvolupar conceptualment aquests dibuixos i que tenen a veure amb els conceptes inicialment esmentats. La idea que uneix tots aquets conceptes és la del recorregut a través de l’acció de caminar.
[eng] This project is the materialization of different concepts, mostly anthropological and abstract, as the movement, the traces, non‐places, the passing of time, basically the transit. These concepts are treated through drawings about physical paths of people in malls of Barcelona and surroundings. Consists in a series of lineal and disfigured drawings, they try to transmit this state of transit, this constant movement in which we live. The text is divided in different parts where to develop the concepts of nomadism, non‐places, commercial centers and visual control. These words appear from develop the drawings conceptually and the idea that connect all of these concepts are the paths through the walk action.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-16, Tutor: Montserrat López Páez
URI: http://hdl.handle.net/2445/113935
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta Pujol - Trànsit permanent.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons