Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113942
Title: El dubte, hi ha alguna cosa sota els cercles
Author: Soriano Márquez, David
Director: Arola i Ferrer, Raimon, 1956-
Keywords: Existencialisme
Dibuix
Creença i dubte
Treballs de fi de grau
Existentialism
Drawing
Belief and doubt
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] És un projecte interdisciplinari inscrit dins l’àmbit del dibuix que pren com a punt de partida una sèrie de dissertacions entorn al concepte semàntic i filosòfic del dubte ; explorant-ne les seves implicacions. D’aquest estudi en bifurquen dues pràctiques ben diferenciades: Una que s’adscriu en el terreny de la reflexió formal, centrada en la creació d’imatges i l’exploració gràfica personal, que és veu materialitzada en una sèrie d’il·lustracions i una animació cíclica adherides a la noció del dubte; Mentre que l’altre explora vies més processuals, buscant activament la participació de l’espectador. Això s’acompleix amb la creació d’un espai de diàleg, com ho és una petita taula amb calaix, amb una vocació interactiva. S’hi convida a dibuixar sobre el tema que ens ocupa i, paral·lelament, s’hi exhibeixen les meves pròpies aproximacions al terme.
[eng] Is an interdisciplinary project inscribed within the drawing ambit, taking as a starting point a series of readings around the semantic and philosophical concept of doubt ; exploring its implications. This study bifurcates into two distinct practices: One that is assigned in the field of formal reflection, focused on creating images and graphic exploration, which is materialized in a series of illustrations and a cyclic animation that are adhered to the notion of doubt; While the other explores more procedural ways, actively seeking the participation of the viewer. This is accomplished by creating a space for dialogue, as it is a small table with a drawer, with an interactive vocation. It invites people to draw their own view on the topic and, side by side, exhibits my own approaches.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-16, Tutor: Raimon Arola Ferrer
URI: http://hdl.handle.net/2445/113942
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
El dubte - David Soriano.pdfTFG16.7 MBAdobe PDFView/Open
Animació - David Soriano.gifAnimació GIF61.55 kBGIFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons