Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113949
Title: La Farmàcia Sala del mercat de Cardona
Author: Sala Arnau, Maria
Galera i Pedrosa, Andreu
Carmona i Cornet, Anna M.
Keywords: Història de la farmàcia
Farmàcies
Cardona (Catalunya)
History of the pharmacy
Drugstores
Cardona (Catalonia)
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: De la mateixa manera que a la resta de nuclis urbans del Principat, el segle XIII, significa per a la vila del castell de Cardona un temps de canvi, experimentant un important creixement demografic, urbanístic i econbmic que alhora es va traduir en el desenvolupament social dels seus habitants i de les institucions de govern comunals. A partir de la nova realitat urbana, hom distingira dins el terme del castell de Cardona als habitants de la vila (ville castri Cardone o ville Cardone) dels habitants del seu terme o ve'inat prbpiament dit (termini castri Cardone o vicinatus Cardone). Mentre que els primers eren cavallers al servei dels vescomtes o homes d'ofici; els del velnat eren els habitants dels masos que es trobaven repartits al llarg i ample del territori que conformava el terme.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/44987
It is part of: Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència, 2006, vol. 46, p. 81-100
URI: http://hdl.handle.net/2445/113949
ISSN: 0213-0718
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
594078.pdf650.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.