Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114074
Title: La notícia de Pere Miquel Carbonell a propòsit d'una inscripció tarragonina
Author: Guzmán Almagro, Alejandra
Keywords: Epigrafia
Epigraphy
Carbonell, Pere Miquel, 1434-1517
Issue Date: 1-May-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La figura de I'arxiver reial Pere Miquel Carbonell (1434-1517), ha estat estudiada des de diversos aspectes de la seva activitat com a cronista i bibliofil erudit del Renaixement a Catalunya, l pero en poques ocasions s'ha tingut en compte un deis seus particulars interessos, com és aquell referent a les inscripcions antigues, que deixa present en alguns deis seus papers. És precisament aquest interes, que d'altra banda esdevingué denominador comú d'una bona part deis humanistes de la seva epoca, el que vincula a P.M. Carbonell a I'activitat epigratica que tingué lIoc en el decurs deis segles XV i XVI, i les notícies a proposit de les inscripcions que deixa en els seus escrits ofereixen una font gens menyspreable per als estudis, no només de la historia de la investigació epigratica a Catalunya, sinó també d'algunes inscripcions de les que encara avui tenim poca informació.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/article/view/205687
It is part of: Sylloge Epigraphica Barcinonensis, 2002, num. 4, p. 21-30
URI: http://hdl.handle.net/2445/114074
ISSN: 2013-4118
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
656522.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons