Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114155
Title: La importància de la protecció i cura dels nostres peus en horari laboral: Anàlisi del calçat laboral dins l’àmbit hospitalari a Barcelona
Author: Cuenca Álvarez, Carla
Director: Primé Méndez, Tania
Keywords: Calçat
Jornada de treball
Hospitals
Infermeres
Podologia
Treballs de fi de grau
Footwear
Hours of labor
Hospitals
Nurses
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Introducció. Són pocs els estudis existents sobre el calçat laboral (CL) exclusivament sanitari i la seva contribució en desenvolupar complicacions podològiques. La present investigació és dissenyada per valorar el CL infermer de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), Barcelona. Objectius. Principal: determinar el grau de coneixença de la mostra sobre la importància del CL i les seves conseqüències en el rendiment laboral. Secundaris: determinar el tipus de CL més utilitzat i els factors de risc individuals i/o laborals associats a l’ús d’un tipus concret de CL; determinar el CL més adequat/ergonòmic pel sector infermer que previngui/redueixi lesions podològiques. Material i mètodes. Es realitza una revisió bibliogràfica seguida d’un estudi observacional transversal repartint 145 enquestes (mètode de recull d’informació); només 121 son vàlides i analitzades informàticament amb Excel. La mostra és de 105 infermeres i 16 infermers d’unitats d’Hospitalització convencional (HC) de l’HUB d’entre 20-65 anys. Resultats. La informació publicada sobre la matèria és escassa. De l’estudi, un 61% no utilitza el CL homologat per falta de Comoditat/Adaptació al peu (34%) seguit de Transpirabilitat/Sudoració (18%) i Dolor/Molèstia (16%). Els principals problemes podològics deguts al seu ús són: Sudoració excessiva (27%), Hiperqueratosi (23%), Estries talars (18%). Conclusions. El coneixement dels subjectes sobre la repercussió del CL en rendiment laboral és adequat; no obstant, l’esclop amb tira posterior és el CL predominant (36%), sent el calçat tancat l’ideal. Es recomana millorar el model homologat de l’HUB segons els resultats obtinguts.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: Tania Primé Méndez
URI: http://hdl.handle.net/2445/114155
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114155.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons