Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114167
Title: Diagnòstic i possibles tractaments d'osteomielitis en pacients amb peu diabètic
Author: Guiu Drudis, Mònica
Director: Moliné Regla, Carmen
Keywords: Peu diabètic
Úlceres
Terapèutica
Podologia
Treballs de fi de grau
Diabetic foot
Ulcers
Therapeutics
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: L’osteomielitis complica un 20% de les infeccions del Peu Diabètic i augmenta la probabilitat d’amputació. És una infecció de l’os que s’infecta per contigüitat, provocant un dany al periosti que s’expandeix a l’os cortical i/o medul·la òssia causat per la ulceració o la infecció dels teixits tous adjacents. El diagnòstic pot ser un desafiament i pot requerir d’estudis d’imatge avançats, com la ressonància magnètica, juntament amb la inspecció i proves clíniques, com el test de contacte ossi. Tot i això, el diagnòstic definitiu és el cultiu ossi, que s’utilitza tant per l’estudi microbiològic com histopatològic, per identificar els microorganismes presents i comprovar la sensibilitat dels antimicrobians. El tractament pot seguir diferents vies, la resecció quirúrgica junt amb la teràpia antibiòtica o l’ús exclusiu d’antibiòtics de llarga durada.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: Carmen Moliné Regla
URI: http://hdl.handle.net/2445/114167
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114167.pdf996.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons