Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114209
Title: Característiques d'un calçat infantil adequat. Revisió bibliogràfica
Author: Genovart Coll, Maria Francisca
Director/Tutor: Vázquez Amela, F. Xavier (Francesc Xavier)
Keywords: Calçat
Infants
Creixement
Podologia
Treballs de fi de grau
Footwear
Children
Growth
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: El calçat és un complement imprescindible del dia a dia influenciat per la moda, deixant a un costat altres aspectes importants. El que m’ha impulsat a fer aquest treball, com estudiant de Podologia, ha sigut la dificultat de saber informar, als pares que venen a consulta i a familiars o amics amb fills, de quin és el calçat adient pels més petits. L'objectiu principal d'aquest treball és descriure la importància d'un calçat infantil adient i les característiques concretes que ha de complir a les diferents etapes de desenvolupament. El peu del nen és diferent del de l'adult i està en continu creixement. Per tant, ha de fabricar-se seguint un disseny específic. El nen, durant el procés de creixement, passa per una sèrie d'etapes fins a arribar al patró de marxa adult: deambulació, adquisició de la marxa, maduració de la marxa i augment de l'activitat física. Una elecció adequada, en cada una de les etapes, de la talla, forma, sola, material de tall pot prevenir l'aparició de patologies podològiques en l'edat adulta.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: F. Xavier (Francesc Xavier) Vázquez Amela
URI: http://hdl.handle.net/2445/114209
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114209.pdf684.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons