Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114290
Title: L'adequació quotidiana: no t'empasis la llengua! : una proposta didàctica per treballar l'adequació a l’ESO
Author: Puig Moré, Joan
Director: Traver Vidal, Iolanda
Keywords: Educació secundària obligatòria
Mètodes d'estudi
Tesis de màster
Comunicació en l'educació
Secondary education
Study skills
Masters theses
Communication in education
Issue Date: 2017
Abstract: Durant l’etapa de secundària massa sovint l’alumnat afronta amb desinterès tot allò relacionat amb l’adequació del discurs. Però en un món on la comunicació marca el nostre dia a dia, cal que els nostres adolescents prenguin consciència de tots els recursos que tenen a l’abast per comunicar-se. De la mateixa manera que escullen com es vesteixen, han de prendre consciència sobre com es comuniquen. Aquesta proposta recull quatre seqüències didàctiques que treballen l’adequació, els registres, la tipologia, el lèxic o la formalitat amb diferents graus d’intensitat, una per a cada curs de l’ESO, d'una manera continuada d'un curs a l'altre. Cada seqüència recupera part de l’anterior i amplia i aprofundeix en cada aspecte, combinant activitats de síntesi orals amb activitats escrites i de reflexió sobre la comunicació.
During Secondary school, students too often face with indifference all that revolves around communication adequacy. In a world where everybody is communicating more every time, our teenagers should be aware of all available resources they could use. Not only to choose what to wear, but also how are they speaking or writing. This project presents four didactic sequences, one for each year of Secondary school, to work adequacy, spoken or written competence, typology of the text, vocabulary or formality, with varying degrees of intensity, one per year, in a continuum. Each sequence parts from the previous theory but broadens and deepens it, combining oral, written and reflective activities around communication.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutora: Iolanda Traver Vidal
URI: http://hdl.handle.net/2445/114290
Appears in Collections:Màster - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_puig_more_joan.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons