Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114304
Title: Anàlisi comparativa de l’eficiència en el tractament quirúrgic de la placa plantar segons el tipus de sutura aplicada
Author: Gotzens Pruneda, Francesc
Director/Tutor: Planell i Mas, Elena de
Keywords: Peu
Malformacions del peu
Terapèutica
Cirurgia ortopèdica
Sutures (Cirurgia)
Treballs de fi de grau
Foot
Foot abnormalities
Therapeutics
Orthopedic surgery
Sutures (Surgery)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: La placa plantar és una estructura anatòmica situada sota l’articulació metatarsofalàngica (AMTF) del peu i es considerada la principal estructura estabilitzadora de l’AMTF. L’objectiu del treball és la realització d’una comparativa de l’eficiència del tractament quirúrgic de la ruptura de la placa plantar, a partir d’un abordatge dorsal o plantar, segons el tipus de sutura aplicada i analitzar les contraindicacions del tractament. La recerca bibliogràfica dels articles es va realitzar a partir de dues bases de dades, PubMed i Scopus, per valorar l’eficiència del tractament quirúrgic de la placa plantar segons el tipus de sutura, publicats entre el 2010 i l’actualitat. Sis articles han estat inclosos en l’estudi final, amb un total de 294 plaques plantars estudiades en el treball. L’anàlisi dels estudis mostra una evolució satisfactòria del tractament en un percentatge elevat dels estudis. Els tipus de tècniques quirúrgiques són eficaces per la reparació de la placa plantar, tot i que la falta d’evidència científica en l’abordatge plantar i la fixació de l’AMTF amb cargols canulats no permet treure resultats representatius.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: Elena de Planell i Mas
URI: http://hdl.handle.net/2445/114304
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114304.pdf389.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons