Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114345
Title: Estudi per l'aplicació d'un suport plantar podopostural adaptat a l'esquí
Author: Juangran Palou, Neus
Director/Tutor: Beltrán Ruiz, J. Ignasi
Keywords: Esquí
Botes (Calçat)
Lesions esportives
Postura humana
Podologia
Treballs de fi de grau
Ski
Boots
Sports injuries
Posture
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: L’esquí és un dels esports d’hivern més conegut de la nostra zona i el que causa més lesions a nivell de l’articulació del genoll. Per reduir aquest risc és imprescindible una estratègia de l’articulació del turmell, del genoll i del maluc per col·locar el subjecte en una posició més idònia. La hipòtesi a avaluar va ser si l’aplicació d’uns suports plantars podoposturals individualitzats per un esquiador d’alt nivell podien millorar l’estabilitat i l’equilibri reduint així les oscil·lacions del Centre de gravetat (CdG). Es va realitzar una exploració clínica on el subjecte d’estudi era una esquiadora experta de 24 anys d’edat. Es va analitzar la postura en els diferents plans del espai i es van provar diversos testos posturals. Posteriorment es va dissenyar un suport plantar amb elements posturals per condicionar estímuls exteroceptius. Per poder extreure uns resultats quantificables es va utilitzar una plataforma de forces estabilomètrica on vam avaluar al pacient descalç sense cap dispositiu, amb botins d’esquí i finalment amb els botins i els suports plantars fabricats. Els resultats ens mostren que la posició del nostre subjecte es veu alterada al utilitzar els suports plantars creant una anteriorització corporal i el posicionament del CdG es recol·loca en un punt mig al eix de coordenades X i Y dins del polígon de sustentació. La posició anterioritzada és la que ens interessava aconseguir ja que és la menys lesiva. Per tant concloem l’afirmació de la nostra hipòtesi i la possibilitat de confluir un tractament podopostural amb l’activitat esportiva de l’esquí.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: J. Ignasi Beltrán Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/114345
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114345.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons