Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114348
Title: Lesions en el peu en lluitadors de Muay Thai
Author: Klimkin, Sviatoslav
Director: Orrit Vilanova, Ignasi
Keywords: Arts marcials
Lesions esportives
Peu
Podologia
Treballs de fi de grau
Martial arts
Sports injuries
Foot
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Introducció: El Muay Thai és un art marcial tradicional de Tailandia. És caracteritzat per emprar cops de puny, cames, colzes i genolls. La extremitat inferior és la segona porció del cos en patir lesions, sent un 39,8% de les lesions totals. Les lesions més freqüents són les de contusió, entorsis, laceració, tendinitis, fascitis i capsulitis. Material i mètodes: S’ha fet una recerca d’articles relacionats amb la matèria a estudiar en bases de dades com PubMed o Google Acadèmic utilitzant les paraules clau Muay Thai, Feet, Ankle, Injury i els conectors AND i OR. També s’ha realitzat una enquesta de 9 preguntes que s’ha passat a lluitadors de dos gimnasos de Terrassa. Resultats: Els resultats obtinguts senyalen que les lesions més prevalents han estat les d’entorsis i les de contusió, seguides d’altres en menor freqüència. S’ha analitzat la relació entre moviments en el combat i els tipus de lesions. També s’ha observat que els lluitadors que utilitzen turmellera han tingut menys lesions d’entorsis. Discussió: La prevalença de lesions que s’ha obtingut en aquest estudi es diferent a la d’altres, sent les entorsis de turmell les més prevalents. Els resultats obtinguts mostren una tendència de relació moviment-lesió, la qual tindria que ser corroborada posteriorment amb proves d’hipòtesis utilitzant una mostra més amplia. Conclusions: Les lesions que s’han presentat són entorsis, contusions, laceracions, torcements d’Hallux, capsulitis d’Hallux i fascitis. S’evidencia una tendència de protecció amb l’ús de turmellera en les entorsis. S’evidencia una relació entre moviments i tipus de lesions.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: Ignasi Orrit Vilanova
URI: http://hdl.handle.net/2445/114348
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114348.pdf453.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons