Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114357
Title: Factor postural com element etiogènic en les dissimetries
Author: Malmierca Garcia, Rubén
Director: Beltrán Ruiz, J. Ignasi
Keywords: Postura humana
Peu
Podologia
Treballs de fi de grau
Posture
Foot
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: En la nostre pràctica clínica les dissimetries és una patologia freqüent. Des del punt de vista de la posturologia, és la ciència que estudia la postura del nostre organisme, la postura que es la sortida del sistema postural fi, es veu influenciada per la informació rebuda de les entrades (captors) que conté el nostre organisme. Quan hi ha una fallada el sistema, en qualsevol nivell, es produeix un desequilibri que ha de ser compensat. Una de les manifestacions que presenta és una asimetria del to muscular que pot influenciar en una dissimetria funcional. En aquest treball es fa un estudi del factor postural entès com el conjunt de captors que intervenen en la postura; ulls, boca, peus, entre d’altres. Esmentarem quina importància tenen dins del SPF, com intervenen i com es relacionen entre ells. Des de la perspectiva podològica observarem els peus que són susceptibles de causar una dissimetria.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: J. Ignasi Beltrán Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/114357
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114357.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons