Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114365
Title: Estratègia d’Educació per al Desenvolupament 2017-2020
Author: Fundació Solidaritat UB
Keywords: Informes
Educació
Fundació Solidaritat UB
Issue Date: 2017
Abstract: L’“Estratègia d’Educació per al Desenvolupament 2017 – 2020” substitueix l'estratègia aprovada per al trienni 2013-2016 i cobreix tots els projectes i iniciatives de la Fundació Solidaritat UB en l'àmbit educatiu a partir de 2017. Durant el trienni 2017-2020, l'estratègia d'Educació per al Desenvolupament de la Fundació Solidaritat UB té com a grans eixos de treball: Universitat Oberta; Promoció i defensa de la pau, els drets humans i la cultura democràtica; Promoció de l'educació per a la ciutadania global en l'educació formal: Programa PAULA, i Cooperació Descentralitzada al Desenvolupament.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/114349
URI: http://hdl.handle.net/2445/114365
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/114349
Appears in Collections:Estratègia d’Educació per al Desenvolupament (Fundació Solidaritat UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Estrategia_ED_2017_2020_cat.pdf497.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons