Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114382
Title: Activitats formadores programades i competències adquirides
Author: Nonell, Rosa
Estruch Manjón, Alejandro
Termes, Montserrat
Bel i Queralt, Germà, 1963-
Gonzalez Aregall, Marta
Keywords: Competències transversals
Avaluació contínua
Autoavaluació
Rúbriques d'avaluació
Innovacions educatives
Issue Date: 13-Jan-2017
Abstract: El present projecte se centra en analitzar amb profunditat el funcionament, organització i resultats, en termes de rendiment i de adquisició de competències transversals, de les activitats formadores programades en 5 grups de l’assignatura de Política Econòmica d’Espanya i la Unió Europea. Les activitats són quatre: a) l’elaboració de mapes conceptuals (individual i/o en equip en funció de la grandària del grup) de documents i articles bàsics de la bibliografia recomanada; b) la redacció individual d’un document de reflexió curt; c) la confecció d’un treball en equip i d) la prova final de síntesi. En la primera i segona fases del procés cadascuna de les activitats ha estat configurada en el campus com una tasca, i s’han modificat i re-definit els instruments plantejats per realitzar-la i avaluar-la amb el corresponent feedback, amb la participació dels estudiants en el disseny de les rubriques per l’avaluació i la identificació i puntuació de les competències transversals adquirides. En la tercera i quarta fases la intervenció s’ha centrat en la remodelació de la activitat “elaboració del mapa conceptual” utilizant la metodologia de l’aprenentatge per indagació (IBL), tot introduint les innovacions més complexes en dos grups concrets, als quals, per les seves dimensions, ha estat possible implicar més als estudiants en el procediment de co-disseny. Els resultats previstos són molt semblants als assolits, excepte el d’aconseguir el co-disseny de la rubrica final per l’avaluació, ja que degut a manca material de temps no ha estat viable la participació dels estudiants en aquest darrer instrument.
Note: projecte: 2014PID-UB/073
URI: http://hdl.handle.net/2445/114382
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria PID 2014DEF.pdf77.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons