Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114417
Title: Família, afers i patrimoni de Jaume Cortada, mercader de Barcelona, baró de Maldà.
Author: Giralt i Raventós, Emili, 1927-2008
Keywords: Patrimoni
Noblesa
Catalunya
Estates (Law)
Nobility
Catalonia
Issue Date: 1986
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Des de la «revolució comercial» del segle XIII, amb la qual Barcelona es converteix en un centre mercantil de primer ordre, la compra de terres per part de les classes benestants urbanes és un fet constatable i constant al llarg de la historia. Lògicament, les terres més cobejades pels compradors barcelonins foren les de la rodalia de la ciutat, del Llobregat al Besòs i des de la Serra Litoral fins al mar. Durant el segle XVII el nombre i la importància d'aquestes compres foren probablement superiors a les efectuades en èpoques anteriors. No és ara el moment d'escatir-ne les causes, però sembla evident que entre elles podrien éssercesmentades la contracció del comerç -que és característica de bona part d'aquell segle-, la pèrdua d'uns mercats tradicionals i l'existència de capitals inactius que tot això comportaria.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/99606
It is part of: Estudis d'Història Agrària, 1986, vol. VI, p. 271-318
URI: http://hdl.handle.net/2445/114417
ISSN: 0210-4830
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
050519.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.