Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114419
Title: El Cadastre: la seva història (1715-1845) i la seva importància com a font documental
Author: Segura, Antoni, 1952-
Keywords: Cadastres de finques
Història
Cadastres
History
Issue Date: 1983
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La proliferació, els darrers anys, d'articles i treballs realitzats sobre la base de la informació subministrada pel cadastre de Patiño justifica plenament que hom dediqui una especial atenció a aquesta important font documental.' Crec que és el moment oportú de fer una breu anàlisi sobre I'establiment del cadastre a Catalunya i sobre la seva evolució, així com de tornar a parlar de les precaucions i limitacions amb que ha d'enfrontar-se l'investigador en el moment de la seva consulta. Això és el que pretenen les línies que segueixen. Abans cal fer, pero, algunes observacions: el fons cadastral és l'única documentació que permet d'aproximar-nos des d'una perspectiva global a l'estudi de l'evolució de l'estructura de la propietat agrària i/o urbana a Catalunya durant el set-cents i la primera meitat del vuit-cents. També permet l'aproximació a l'estructura professional, a la producció i als rendiments agrícoles, a l'evolució dels conreus, etc., encara que, com es veurà més endavant, la informació continguda per a cada un dels aspectes indicats no presenta el mateix grau de fiabilitat. És per això que em centraré en els aspectes que fan referència a la utilització de la documentació cadastral per al coneixement de l'evolució de l'estructura de la propietat cadastral
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/99536
It is part of: Estudis d'Història Agrària, 1983, num. 4, p. 129-143
URI: http://hdl.handle.net/2445/114419
ISSN: 0210-4830
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054168.pdf720.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.