Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114421
Title: Relació entre el peu, la postura i l’articulació temporo-mandibular
Author: Mesas Rocamora, Andrea
Director: Beltrán Ruiz, J. Ignasi
Keywords: Oclusió dental
Articulació temporomandibular
Nervi trigemin
Peu
Postura humana
Podologia
Treballs de fi de grau
Dental occlusion
Temporomandibular joint
Trigeminal nerve
Foot
Posture
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Introducció: En les últimes dècades s’ha especulat molt sobre l’efecte dels desordres mandibulars en la postura del cos, incloent les extremitats inferiors i els peus. Objectius: (1) descriure vies neuromusculars que relacionen peu-boca-postura; (2) determinar l’efecte de les diferents alteracions del peu i la postura en el sistema estomatognàtic; (3) determinar els suports plantars útils en el tractament dels problemes oclusals. Material i mètodes: S’ha revisat la bibliografia publicada en relació al tema en les bases de dades PubMed i Science Direct. Resultats: Revisió de 26 fonts, que inclou llibres, revisions bibliogràfiques i estudis experimentals. Conclusió: (1) El peu la boca i la postura es relacionen a través de les cadenes miofascials i el nervi trigeminal (2) l’efecte de les diferents alteracions del peu i la postura en el sistema estomatognàtic no està clar; (3) el tractament amb suports plantars posturals és un recurs útil per al tractament multidisciplinari dels trastorns estomatognàtics.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: J. Ignasi Beltrán Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/114421
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114421.pdf653.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons