Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114451
Title: Els tractats d'agricultura i l'alimentació pagesa a l'Època Moderna.
Author: Gras, M. Mercè
Pérez Samper, María Ángeles, 1949-
Keywords: Història de l'agricultura
Història de l'alimentació
Patrimoni bibliogràfic
History of agriculture
Food history
Bibliographic heritage
Issue Date: 2000
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: «La primera cosa que Déu nostre Senyor nos amostrà ésser necessària a la vida humana, és I'agricultura» deia fra Miquel Agustí en el pròleg del seu 'Llibre dels secrets dágricultura, casa rústica ipastoril'. I Alonso de Herrera, en el proleg de la seva 'Agricultura general, escrivia': «El campo en conclusión nos da todas las cosas necessarias, y no podemos vivir sin él». La preocupació existent a l'edat moderna per l'agricultura, activitat que assegurava el sosteniment de la població i que constituïa la base de l'economia de l'època, es va manifestar en una sèrie de tractats d'agricultura i altres obres similars, d'autors molt diferents, d'estils i destinataris distints, apareguts en diversos paisos europeus, seguint la tradició clàssica dels 'scriptores de re rustica' també existent durant el període medieval i tenint en compte la tradició dels tractats islàmics...
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/99695
It is part of: Estudis d'Història Agrària, 2000, num. 13, p. 63-106
URI: http://hdl.handle.net/2445/114451
ISSN: 0210-4830
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
155012.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.