Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114545
Title: NOGYM. Sport on screen
Author: Clotet Caballé, Jaume
Director/Tutor: Nogué, Àlex, 1953-
Keywords: Videoart
Esports
Teleespectadors
Treballs de fi de grau
Video art
Sports
Television viewers
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] NOGYM és un projecte artístic en format videoclip que aborda el consum i la recepció d’imatges esportives, a través de les pantalles i els dispositius tecnològics actuals. A partir de l’experiència personal d’abstinència física, l’autor elabora un assaig sobre els diferents rols que assumim com a consumidors d’imatges esportives a l’era digital. El treball consta de sis videoclips que (junts) pretenen funcionar com una peça de videoart. El format videoclip permet donar agilitat, frescor i “humor” a la reflexió artística, i ofereix una entrada atractiva per a un públic més ampli. L’autor ha elaborat la música electrònica, amb ordinador, amb l’ajut de samplers. Igualment, l’edició d’imatges s’ha fet barrejant material aliè amb d’altre elaborat per l’autor. L’assaig audiovisual es complementa amb un breu assaig teòric sobre els subjectes que participen en la visualització d’imatges esportives i sobre els respectius punts de vista.
[eng] NOGYM is an artistic project in video format that approaches the consumption and the reception of sportive images, through the screens and the current technological devises. From personal experience of physical abstinence, the author elaborates an essay about the different roles that we assume as consumers of sports images in the digital area. The work consists of six clips that pretend working like a piece of videoart. The videoart format allows giving agility, freshness and “humor” to the artistic reflection, and offers an attractive entrance for a wider audience. The author elaborated the electronic music, with a computer, with the help of samplers. In the same way, the images edition was made mixing foreign material with material made by the author. The audiovisual essay is complemented with a brief theoretical essay about the subjects who participate in the visualization of sportive images and about the respective points of view.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Àlex Nogué
URI: http://hdl.handle.net/2445/114545
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg2016_clotet_jaume.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons