Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114688
Title: La creació 'd'estudis de cas' per part de l'alumnat: superant el buit entre la teoria i la pràctica. Els alumnes com a protagonistes en el desenvolupament de competències
Author: Escartín Solanelles, Jordi
Saldaña, Omar
Martín-Peña, Javier
Varela Rey, Ana
Jiménez, Yirsa
Vidal i Moranta, Tomeu
Rodríguez Carballeira, Álvaro
Keywords: Estudi de casos
Estudiants universitaris
Competències transversals
Case studies
College students
Generic competences
Issue Date: 2014
Publisher: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)
Abstract: En general, el professorat universitari interessat en la participació de l'alumnat, té provat que els estudis de cas proporcionen una base fèrtil per a l'aplicació de conceptes a situacions del món real. L'estudi correlacional presentat aquí ha tingut com objectiu que l'alumnat de psicologia social de la Universitat de Barcelona experimentés com a subjectes actius del seu procés d'aprenentatge, creant estudis de cas. Com a resultat, l'alumnat ha fet un aprenentatge significatiu que l'ha beneficiat també en l'examen final, en la nota de final de curs i en la seva satisfacció amb l'assignatura.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/801
It is part of: Revista del CIDUI, 2014, num. 2, p. 1-9
URI: http://hdl.handle.net/2445/114688
ISSN: 2385-6203
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
653948.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons